Van Boetzelaerstraat 31
Amsterdam

Open 10am – midnight

Nassaukade 33
Amsterdam

Open 9:30am – 1am

Woestduinstraat 76
Amsterdam

Open 10am – midnight (Saturday until 1am; Sunday 11am – midnight)

Coenhavenweg 26
Amsterdam

Open 8am – 6pm (Weekend 11am -7pm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coffeeshop_bronx

Marnixstraat 92
Amsterdam

Open everyday 10:00 – midnight

coffeeshop de brommel

Balboastraat 19
Amsterdam

Open 2pm – 1am

Baarsjesweg 239
Amsterdam

Open 7am – 1am

Barentszstraat 130
Amsterdam

Open 9am – 1am (Sunday from 8:30am)

Rozengracht 1A
Amsterdam

Open 11am – midnight (Weekend 11am – 1am)

Jonge Roelensteeg 12-14
Amsterdam

Open 10am – 1am