,

Greenhouse Effect

Nieuwmarkt 14
Amsterdam

Open 10am – 1am

,

Green Planet

Spuistraat 118
Amsterdam

Open 9am – 1am

,

Free I

Reguliersdwaarsstraat 70
Amsterdam

Open 9am – 1am

,

De Overkant Hortus

Nieuwe Herengracht 71
Amsterdam

Open Sun – Wed noon – 10pm; Thur – Sat 10am – midnight

,

Solo

Korte Koningsstraat 2
Amsterdam

Open 10am – midnight

,

Store, the

Singel 14
Amsterdam

Open 11am – 1am

,

Super Skunk

Prinsengracht 480

Amsterdam

Open 9am – 1am

,

Boerejongens Utrechtstraat

Utrechtstraat 21
Amsterdam

Open 7am – 1am

,

Guapo, El

Nieuwe Nieuwstraat 32
Amsterdam

Open 9am – 1am

,

Kuil, de (420 Cafe)

Oudebrugsteeg 27
Amsterdam

Open Weekdays 6pm – 1am Weekends and School Holidays 9am – 1am